Vrijstaande woning op binnenhoek locatie

Kavelpaspoort Kavel 15

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich in een reeks van de dorpse straatbebouwing in “De Vrijheid”. De woning is daardoor niet opvallend zichtbaar behalve de voorgevel, die gericht is op de Boterbloem. De zijgevel is gericht op een erfonsluitingsweg in een achtererfgebied. De zijgevel hoeft om die reden geen “voorgevel”kwaliteit te hebben.
De woning leent zich daardoor voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70-4.00 m. (Avond) zonlicht heeft door de verlaagde goten veel langer de kans om het tuinerf aan de noordoostzijde te belichten.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 308 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 11.00 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 28.00 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 84 m2 (7.00 x 12.00 m)
  • Voorgevelrooilijn: zie tekening
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden
    gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid