Vrijstaande grote woning op buitenhoeklocatie

Kavelpaspoort Kavel 51

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich op een beeldbepalende locatie als eerste in een reeks (toekomstige) laanbebouwing van de (verlengde) Akkerwinde, de ontsluitingsweg van ‘t Veld-Noord.

De woning is rondom goed zichtbaar en ligt compleet vrij.

Om die reden is op dit perceel een grote woning toegestaan met een bouwvlak van 100 m2.

Als suggestie wordt meegegeven, dat dit woonhuis  zich  als een van de weinigen in het woningbouwplan leent om enige monumentaliteit te hebben. Een markante topgevel gericht op de Akkerwinde met bijvoorbeeld een gevelornament en forse gevelvensters. En een duidelijk herkenbare voordeur met omlijsting gericht op de Akkerwinde.

De woning vraagt om een robuuste uitstraling. Iets onverzettelijks om de lange bocht van de Akkerwinde tegenspel te bieden.

Een krachtige gemengde baksteenkleur of zelfs een wild verband kan daarvoor gekozen worden.

Door de vrije positie van de woning is een slimme oplossing nodig voor de afscherming van het privé achtererf. Het is jammer om het achtererf en het fraaie uitzicht dicht te zetten met schuttingen.

Als suggestie wordt meegegeven, dat een slimme inrichting van het achtererf met de positie van bijgebouwen en forse (haag)beplanting een ruimtelijke tuin mogelijk maakt, privacy kan waarborgen en toch het fraaie vrije uitzicht vanuit de woning en de tuin mogelijk intact laat. Vraag een goede tuinman of -ontwerper om advies. Het perceel is het waard.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca.663 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 41.30 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 13.54 – 29.94 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: 100 m2 (12.5 m x  8.0 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.
  • Parkeren bij voorkeur naast de woning.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid