Vrijstaande woning op binnenplanse locatie

Kavelpaspoort Kavel 52

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich in een reeks (toekomstige) laanbebouwing in de binnenbochtstraal van de (verlengde) Akkerwinde, de ontsluitingsweg van ‘t Veld-Noord.

De woning is daardoor niet opvallend zichtbaar behalve de voorgevel gericht op de Akkerwinde.

De woning leent zich daardoor voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70 – 4.00 m. (Avond) zonlicht heeft door de verlaagde goten veel langer de kans om het tuinerf aan de zuidoostzijde te belichten.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 443 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 11.70 – 26.00 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 28.78 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 70 m2 (7.70 m x 9.10 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid