Vrijstaande woning op binnenhoeklocatie

Kavelpaspoort Kavel 54

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich in een reeks van (toekomstige) laanbebouwing in de binnenbochtstraal van de Akkerwinde, de ontsluitingsweg van ‘t Veld-Noord. Maar de woning bevindt zich ook op een hoeklocatie van de “Boterbloem”.

De woning zou zich daarom niet alleen op de Akkerwinde moeten richten, maar ook de zijgevel naar de Boterbloem verdient de aandacht met een soort “voorgevel”kwaliteit. Gevelvensters en wellicht de voordeur kunnen deze zijgevel een gezicht geven  en bieden bovendien de kans op een fraai uitzicht, een mooie belichting in het interieur en een herkenbaar woonhuis.

De woning leent zich overigens voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70-4.00m. (Avond- en morgen)zonlicht heeft door de verlaagde goten veel langer de kans om het tuinerf aan de zuidoostzijde te belichten.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 342 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 12.30 – 14.10 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 25.41 – 28.61 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 70 m2 (8.30 m x 8.45 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid