Vrijstaande grote woning op buitenhoeklocatie

Kavelpaspoort Kavel 55

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich op de hoek van een reeks (toekomstige) laanbebouwing in de binnenbochtstraal van de Akkerwinde, de ontsluitingsweg van ‘t Veld-Noord. Maar de woning geeft ook beeld aan de Zwarteweg.

De woning zou zich daarom niet alleen op de Akkerwinde moeten richten, maar ook de zijgevel naar de Zwarteweg verdient de aandacht met een soort “voorgevel”kwaliteit. Gevelvensters en wellicht de voordeur kunnen deze zijgevel een gezicht geven  en bieden bovendien de kans op een fraai uitzicht, een mooie belichting in het interieur en een herkenbaar woonhuis.

De woning leent zich overigens voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70-4.00m. (Avond- en morgen)zonlicht heeft door de verlaagde goten veel langer de kans om het tuinerf aan de zuidoostzijde te belichten.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 428 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 11.60-25.40 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 29.66 – 31.39 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 70 m2 (7.30 x 9.60 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid