Vrijstaande grote woning op buitenhoeklocatie

Kavelpaspoort Kavel 56

Het woonhuis op deze locatie bevindt  zich  op de hoek van  de binnenbuurtweg en ligt aan het waterplantsoen met de Wilhelminalaan. Een prachtige bijna parkachtige locatie. Vrijliggend door de tussenliggende parkeerkoffer heeft deze woning alle kans om expressief en opvallend te zijn. De woning zal beeldbepalend zijn aan het waterplantsoen door de ligging en positie.

De woning richt vooral met de voorgevel op het waterplantsoen, maar de zijgevel gericht op de waterpartij biedt fraaie kansen voor een leuk uitzicht vanuit de woning en kunnen daarmee de woning ook specifiek karakter geven.

Accenten zoals erkers en aankappingen van bijgebouwen kunnen door de vrijliggende positie aan de woning worden toegevoegd, waarmee een expressief (Noord-Hollands) woonhuis kan worden opgericht. Door de unieke positie leent deze woning zich ook om te worden opgetrokken in een lichte kleur, zodat deze lekker opvalt.

De woning leent zich overigens voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70-4.00m. (Morgen) zonlicht heeft door de verlaagde goten veel eerder de kans om het tuinerf aan de zuidwestzijde te belichten.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 504 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 21.23m aflopend
  • Diepte bouwperceel: ca. 30.05 m aflopend

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 100 m2 (9.00 x 11.00 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.
  • Parkeren bij voorkeur naast de woning

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid