Vrijstaande woning op binnenhoeklocatie

Kavelpaspoort Kavel 60

Het woonhuis op deze locatie bevindt zich in een reeks van de dorpse straatbebouwing in “De Vrijheid”. De woning is daardoor niet opvallend zichtbaar behalve de voorgevel, die gericht is op de Boterbloem.

De woning leent zich daardoor voor vrijwel iedere gedaante en type. De ruimtelijkheid van de kavel en belichting van de woning is het meeste gediend met een goothoogte van 3.70-4.00m. (Avond) zonlicht heeft door de verlaagde goten veel langer de kans om het tuinerf aan de noordoostzijde te belichten.

Voor een fraai uitzicht vanuit de woning op het dorpse straatbeeld wordt geadviseerd om de parkeerplaatsen voor de auto’s iets dieper op het erf te plaatsen, zodat de geparkeerde auto’s het uitzicht niet belemmeren. Een eventuele garage/berging zou daarom op minimaal 6m vanaf de voorgevel moeten liggen. Een overweging waard.

Bouwperceel

  • Oppervlakte bouwperceel: ca. 407 m2
  • Breedte bouwperceel: ca. 26.00 m
  • Diepte bouwperceel: ca. 16.00 m

Bouwvlak

  • Oppervlakte bouwvlak: ca. 70 m2 (7.40 x 9.50 m)
  • Achtergevelroolijn: n.v.t.
  • Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

Parkeren

  • Het aantal parkeerplaatsen weergegeven op de verbeelding dient minimaal gerealiseerd te worden op eigen terrein.
  • Parkeren bij voorkeur naast eigen woning.

Duurzaamheid

De woning dient te voldoen aan een EPC 0,0.

© Copyright 2020 - De Vrijheid