Alle lichten op groen

Inmiddels is 70% van de woningen verkocht. Alle lichten staan op groen om te beginnen met de bouw van De Vrijheid.

Op dit moment wordt hard gewerkt om het terrein bouwrijp te maken. Dat houdt in dat het riool wordt aangelegd, de bouwputten worden ontgraven en de bouwwegen worden aangelegd. Ook de sloot wordt ontgraven. De planning is dat in de laatste week van maart de heistelling arriveert om de eerste palen te kunnen slaan. De start van de bouw is dan een feit!