Grote belangstelling bij start verkoop

Onder grote belangstelling is gisteravond de verkoop gestart van het nieuwbouwproject De Vrijheid in ‘t Veld. De verkoopbijeenkomst in Dorpshuis Harmonie, tegenover de bouwlocatie, was druk bezocht. Geïnteresseerden zijn enthousiast en noemen het een mooi plan.

Vanaf nu staan de brochure, de prijslijst en het inschrijfformulier online, die vind je hier.

Inschrijven op een woning of kavel kan tot 16 september 2019, 9.00 uur. Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur aangeven voor vijf bouwnummers. Je levert dit inschrijfformulier in samen met:

  • kopie ID bewijs
  • financiële onderbouwing, waaruit blijkt dat de aankoop financieel haalbaar voor je is
  • pdf uit de woningconfigurator van de woning van je eerste voorkeur.

Financiële onderbouwing
Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij inschrijven voor een woning of kavel, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. Kandidaten krijgen het advies vooraf onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van de aankoop van de woning. FinanceCare4You te Alkmaar kan kosteloos en vrijblijvend een inventarisatie uitvoeren. Dit advieskantoor is door Bot Bouw voor dit project geselecteerd. Een financiële onderbouwing van een andere adviseur is ook toegestaan. De onderbouwing kan bestaan uit:

  • werkgeversverklaring
  • hypotheekofferte
  • kopie bankafschrift met voldoende eigen vermogen voor de aanschaf van de gekozen woning
  • kopie inkomstenbelasting 2018 of laatste salarisstrook augustus 2019
  • akkoordverklaring van bank of geldverstrekker

Om in aanmerking te komen voor een woning moet je volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk op 16 september 2019 om 9.00 uur zijn ingeleverd bij Bot Bouw. Dit kan persoonlijk op het kantoor, K.P.C. de Bazelweg 2 in Heerhugowaard of via e-mail naar inschrijven@botbouw.nl, o.v.v. Inschrijving De Vrijheid. Het moment van inleveren van je inschrijving en of je dat persoonlijk of via e-mail doet, heeft geen invloed op de toewijzing van de woningen.

Hieronder een impressie van de avond!